HeBO BHV-Opleidingen
hebo@bhv-opleiding.nl
www.bhv-opleiding.nl

Geldigheid
NIBHV Diploma

Hoe lang is mijn N IBHV-diploma geldig ?

Op het BHV diploma afgegeven door het Nederlands Instituut Bedrijfshulpverlening staat een afgiftedatum, dat is de datum waarop het behaald is. Vanaf die datum is dat diploma nog 1 jaar geldig. Door jaarlijk de  herhalingscursus BHV te volgen, behoudt het diploma zijn geldigheid. Je krijgt daarvoor een herhalings-certificaat met een nieuwe afgiftedatum, hiermee krijgt het diploma dus weer een geldigheid van 1 jaar.

Is het nu echt nodig om ieder jaar weer mijn BHV te herhalen ?

Alles omtrent de geldigheid vh Diploma.

Een cursus volgen is één ding. Maar om je kennis en vaardigheden vervolgens ook op peil te houden is een ander ding. Om in noodsituaties te kunnen optreden,  is regelmatig herhalen en oefenen van direct belang.  Om bepaalde kennis en handelingen als het ware routinematig te kunnen uitvoeren, moeten we de stof blijven herhalen en oefenen totdat het als het ware vastgebakken zit. Hiervoor geldt:
“iets wat je niet vaak doet, moet vaak te lang over nagedacht worden met het risico van fout handelen”.

Regelmatig herhalen en oefenen vergroot de kans van slagen en dus competent blijven, waardoor men adequaat kan optreden. Voor het herhalen is geen echt concreet wettelijke termijn vastgelegd. In de Arbowet artikel 15 lid 3 wordt verwezen naar artikel 15 lid 2 en omschrijft het volgende.
De bedrijfshulpverleners moeten zodanig in aantal zijn, zodanig zijn opgeleid, zodanig uitgerust en georganiseerd dat zij de BHV taken naar behoren kunnen vervullen. 


Klik hiervoor nevenstaand artikel.       Arboregels artikel 15 lid 2.

Het NIBHV adviseert daarom een minimale jaarlijkse herhaling als norm aan te houden. Dit uitgangspunt wordt ook door de arbeidsinspectie onderschreven zodat op deze manier de kennis en vaardigheden redelijk goed op peil blijft. Daar er in het dagelijkse werk weinig to geen routine wordt opgedaan mbt. de BHV taken is het trainen van groot belang.