BHV-er worden door middel van de digitale wereld.

Een moderne manier om BHV-er (bedrijfshulpverlener) te worden. U neemt plaats achter de PC en bepaald zelf het moment en de tijd waarop u de theorie doorneemt. Daarna volgt een praktijkdag, alwaar u verder professioneel begeleid wordt in de praktische vaardigheden. Na deze dag kunt u als BHV-er binnen uw bedrijf operationeren.


De cursus

De e-learning cursus BHV is een zeer praktisch gerichte cursus en niet saai te noemen! en bevat 2 onderdelen.

1. De theorie: Na inschrijving krijgt u van het exameninstituut, het NIBHV, een welkomstmail met inlogcode die toegang geeft tot de lesstof. Daarnaast krijgt een eigen account toegewezen met inlogmogelijkheden waar uw gegevens op terug te vinden zijn, zoals resultaten en vorderingen. Aan de hand van voorbeelden, tekst en films worden er praktijksituaties geschetst. Vanuit deze situaties wordt de theorie uitgelegd. Om u goed op de praktijkdag voor te bereiden zitten er ook oefentoetsen in het lespakket, u krijgt na afloop een toelatingstoets die u recht geeft tot het volgen van de praktijkdag.

2. Praktijkdag: Tijdens deze dag leert u alle vaardigheden die een BHV-er nodig heeft. Eén dagdeel staat in het teken van Eerste Hulp. U leert wat u moet doen bij verschillende soorten letsels. Ook het bedienen van de AED wordt getraind. Het tweede dagdeel leert u een beginnende brand te bestrijden.

Doelgroep

Het maakt niet uit in welke functie de medewerker zich bevindt. Als er maar altijd een BHV-er aanwezig is! Bij grotere bedrijven moet er zelfs meer dan één BHV-er aanwezig zijn. Dit is wettelijk bepaald en vastgelegd in de Arbo-wet.


Taakgebied:

De volgende onderwerpen komen aan bod.

Eerste Hulp:
* Alarmeren van BHV en algemene hulpverleningsregels,
* Uitwendige wonden
* Oogletsels
* Kneuzingen en verstuikingen
* Botbreuken, ontwrichtingen en wervelletsels
* Brandwonden
* Reanimatie
* Bedienen van het AED apparaat bij hartstoornissen.

Brandbestrijding en Ontruimen:

* Brand en gevaren bij brand (u gaat ook zelf blussen)
* De taak van de BHV-er bij een brand en een ontruiming
* Voorbereiding van een ontruiming

Toetsmomenten.

De E-learning bestaat uit 4 modules met 7 onderdelen. Elke module sluit u af met een toets. Als u alle toetsen via E-studie met een voldoende heeft behaald, kunt u de praktijkdag volgen.
Heeft u alles goed doorlopen dan kunt u op de digitale pagina de resultaten terug vinden zoals NIBHV Basisdiploma, certificaten met een geldigheidsduur van één jaar. Door elk jaar de Herhalingscursus BHV te volgen, kunt u de geldigheid jaarlijks verlengen. U blijft dan als officieel BHV-er geregistreerd staan.

HeBO BHV-Opleidingen
hebo@bhv-opleiding.nl
www.bhv-opleiding.nl

BHV-er worden door middel van de digitale wereld.
Een moderne manier om BHV-er (bedrijfshulpverlener) te worden. U neemt plaats achter de PC en bepaald zelf het moment en de tijd waarop u de theorie doorneemt. Daarna volgt een praktijkdag, alwaar u verder professioneel begeleid wordt in de praktische vaardigheden. Na deze dag kunt u als BHV-er binnen uw bedrijf operationeren.

LESTIJDEN

14 dagen eigen studie met behulp van uw computer aangesloten op internet.

1 dag praktijk 09:00-17:00 uur verdeeld over 4 uur EHBO en 4 uur Brandgedeelte.


GROEPSGROOTTE
Eigen groep van minimaal 5 personen of indien minder, de cursisten worden bij andere cursisten ingedeeld op de praktijkdag

 

AFSLUITING
Na de cursus wordt in het account van de cursist de resultaten vermeld, hier kan de cursist zelf zijn of haar diploma “Bedrijfshulpverlener” van het landelijk erkend examenbureau NIBHV.
( Het Ned. Inst. voor Bedrijfshulpverlening ).
terugvinden en event. Downloaden

Het diploma blijft geldig door eenmaal per jaar een herhaaldag bij te wonen.

HeBO zorgt voor een tijdige herhaaloproep.


LOCATIE
De trainingen kunnen bij u in het bedrijf of op een locatie elders plaatsvinden.


MAATWERK
De tijden kunnen in overleg naar wens worden aangepast, zoals bv. zaterdag of avondcursussen.


KOSTEN
Afhankelijk van de opzet van de cursus, maar de basisprijs van deze cursus is
229,50, inclusief lunch, koffie en thee en  digitale toegang tot het account op de site van het NIBHV.

HOME