Herhaling
Bedrijfs-Hulpe-Verlening

Vaak horen opleiders de opmerking, “dit is toch veel te weinig, dit moet een paar keer per jaar herhaalt worden wil je er in komen”, in feite heeft men daar gelijk in, daarom is er een tijdslimiet gesteld om enerzijds het diploma geldig te houden en anderzijds om de kennis en vaardigheden op peil te houden.

Natuurlijk wilt u dat uw personeel de aangeleerde kennis up to date houdt, hiervoor is het noodzakelijk dat er jaarlijks een herhalingscursus plaats vindt. Ook wanneer u de basis opleiding niet bij HeBO heeft gevolgd kunt u zich toch opgeven voor deze jaarlijkse herhalingsopleiding.


Doelgroep

Het maakt niet uit in welke functie de medewerker zich bevindt. Een ieder die in het bedrijf werkzaam is kan BHV-er zijn. 


Taakgebied:

Het doel van deze training is het opfrissen van de kennis en vaardigheden van de medewerkers die de BHV-er wettelijk moeten beheersen.


Inhoud:

Brandgedeelte:

Het melden van incidenten.

Beperken en bestrijden van een beginnende brand.

Gebruik van veiligheidsvoorzieningen van het bedrijf.

Begeleiden van een ontruiming

Hanteren van  communicatiemiddelen.

Omgaan met kleine blusmiddelen.

Naast deze basiseenheden wordt er ook veel aandacht besteedt aan thema’s zoals Koolmonoxide, Elektriciteitsongevallen, Gevaarlijke stoffen, explosies, Autobrandje enz. de jaarlijkse herhaaldagen worden altijd ingevuld met een thema. Zo kunt u ook thema’s van te voren indienen, waarna deze uitgewerkt worden en behandeld inde groepen.


Eerste Hulp: ( Levensreddend handelen )

Het slachtoffer in een noodsituatie verplaatsen.

Verkennen wat er is gebeurd.

Geruststellen.

Voor deskundige hulp zorgen.

Vaardig in de verlening van de eerste hulp.
        Stoornis in het bewustzijn
        Stoornis in de ademhaling.
        Stoornis in de bloedsomloop.
        Uitwendige bloedingen.

Eerste Hulp verlenen bij:
        Shock
        Uitwendige verwondingen.
        Brandwonden.
        Ontwrichtingen.
        Oogletsels.

Ook hier geldt dat er een thema naar behoefte wordt behandeld

HeBO BHV-Opleidingen
hebo@bhv-opleiding.nl
www.bhv-opleiding.nl

LESTIJDEN

1 DAG VAN 8 UUR VAN 09:00  - 17:00 UUR.

GROEPSGROOTTE
Maximaal 14 personen.
Minimaal 6 personen


AFSLUITING
De deelnemer ontvangt een certificaat bij een voldoende resultaat tijdens vaardigheden, welke worden beoordeeld door de instructeur.
Het certificaat “Bedrijfshulpverlener” is ook nu weer afkomstig van het landelijk erkend examenbureau
NIBHV
Ned. Instituut voor Bedrijfshulpverlening

Het diploma blijft geldig door eenmaal per jaar een herhaaldag bij te wonen.

HeBO zorgt voor een tijdige herhaaloproep.


LOCATIE
De trainingen kunnen bij u in het bedrijf of op een locatie elders plaatsvinden.


MAATWERK
Al hetgeen hierboven is vermeld kan in overleg naar wens worden aangepast, zoals bv. zaterdag of avondcursussen.


KOSTEN
Afhankelijk van de opzet van de cursus, maar de basisprijs van deze cursus is
147,50 inclusief lunch en certificaat en digitale toegang tot het account op de site van het NIBHV.