Het ontwerpen van ontruimingsplannen.

Elk bedrijf is verplicht een ontruimingsplan te hebben. Dat staat omschreven in de Arbowet. 


En toch niet alle organisaties zijn verplicht een ontruimingsplan te hebben, vaak kan men volstaan met een ontruimingsplattegrond. Maar als er in het bedrijf een brandmeldinstallatie aanwezig is, dan is een ontruimingsplan vereist. Dit geldt ook voor gebouwen waar aan ten minste 10 mensen ‘s nachts onderdak wordt verleend, zoals ziekenhuizen en hotels. Evenals voor  gebouwen waar dagelijks minimaal 10 kinderen onder de 12 jaar of gehandicapten verblijven, zoals basisscholen en kinderopvang. 


E.e.a.overeenkomstig het bouwbesluit 2012. 

Tevens kan het in sommige gevallen noodzakelijk zijn voor het aanvragen van een milieuvergunning.


Wat omhelst het ontruiminsplan.

In dit plan wordt omschreven hoe je in geval van nood alle aanwezige personen veilig uit een gebouw kunt krijgen en hoe andere maatregelen te treffen om erger te voorkomen.

In het plan wordt ook vermeld hoe je moet handelen in het geval van een calamiteit

BHV’ers zien in het ontruimingsplan hun taken omschreven en moeten het als leidraad kunnen gebruiken wanneer de situatie daarom vraagt.

HeBO kan voor u:

  • Het ontruimingsplan op maat maken.
  • Indelen conform geldende NEN normen.
  • Een duidelijke werkwijze leveren.
  • Levering digitaal en in hardcopy

Werkzwijze en planning.

  • Bezoek bedrijf en verzamelen van gegevens.
  • Opstellen en uitwerken ontruimingsplan.
  • Bezoek bedrijf met concept.
  • Aanpassen aan situatie, uitwerken en correcties aanbrengen.
  • Levering definitieve plan.

Wilt u meer informatie?

Vraag dan vrijblijven een offerte via mail.  

HOME