AVG wetgeving ingang 25 mei 2018.


                                                                Ook HeBO is gebonden aan het opslaan van persoonsgegevens.                             
                                                                Daarom wil HeBO u graag informeren over de AVG privacy wet.


Bij de dienstverlening wordt gebruik gemaakt van persoonsgegevens van u of anderen binnen uw bedrijf. Het gaat daarbij om gegevens die van direct belang zijn voor het verkrijgen van een diploma voor de bijbehorende opleiding zoals voornaam-achternaam, geboortedatum telefoonnummer, e-mailadres. Het gebruik hiervan is gerechtigd omdat dit nodig is om de door u behaalde resultaten te kunnen bekrachtigen. Het kan ook zijn dat de wet verplicht uw gegevens te bewaren.
Hierbij is het ook noodzakelijk om uw persoonsgegevens te delen met derden, bijvoorbeeld met het examenbureau en indien u een bestelling zou doen bij HeBO ook de nodige leveranciers en bezorgdiensten. Dit zal alleen gebeuren zodra u daar toestemming voor geeft, zodat de veiligheid van uw gegevens is verzekerd.

In elk geval zal uw informatie niet langer worden bewaart dan nodig of verplicht is. Vanzelfsprekend wordt er alles aan gedaan om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen, door het nemen van organisatorische en technische maatregelen zoals beveiliging met paswoorden.

U kunt altijd contact opnemen als u inzage, wijziging of verwijdering wenst van uw persoonsgegevens. Daarnaast mag u natuurlijk altijd vragen de verwerking van die informatie te beperken of daartegen bezwaar maken. Meer informatie over uw rechten vindt u op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

HOME