Volgens de Arbowet worden werkgevers verplicht tot het aanwijzen van een of meerdere werknemers als Bedrijfshulpverleners (BHV-ers).


Het aantal BHV-ers vloeit voort uit de Risico inventarisatie RI&E van het bedrijf en is derhalve afhankelijk van de omvang van de risico’s die de bedrijfsactiviteiten met zich meebrengen.

In het algemeen geldt: 

Er moet altijd BHV aanwezig zijn als er gewerkt wordt.

Een gevaarlijk situatie moet als zodanig herkent kunnen worden en daarop moeten de juiste maatregelen genomen worden met in achtneming van hun eigen veiligheid en die van mogelijke slachtoffers.


Eerste Hulp: ( Levensreddend handelen )

 • Het slachtoffer in een noodsituatie verplaatsen.
 • Verkennen wat er is gebeurd.
 • Geruststellen.
 • Voor deskundige hulp zorgen.
 • Vaardig in de verlening van de eerste hulp.
          Stoornis in het bewustzijn
          
  Stoornis in de ademhaling.
          Stoornis in de bloedsomloop.
          Uitwendige bloedingen.
 • Eerste Hulp verlenen bij:
          Shock
          Uitwendige verwondingen.
          Brandwonden.
          Ontwrichtingen.
          Oogletsels.


Beperken en bestrijden van Brand:

 • Gebruiken van Veiligheidsvoorzieningen.
 • De functies van preventie en voorzieningen kennen.
 • De branddriehoek kennen en toepassen.
 • Weten hoe de ontwikkeling van brand werkt.
 • Kennis van de kleine blusmiddelen.Ontruiming:

 • Begeleiden van een ontruiming
 • Veiligheidsmiddelen op de juiste manier gebruiken.
 • Kennen het ontruimingsplan.
 • Weten de vluchtroutes in het object.
 • Toepassingsmogelijkheden van de vluchtmiddelen.


 Communicatie:

 • Op de juiste wijze melden van incidenten.
 • Hoe wordt er binnen het bedrijf gecommuniceerd.
 • Informatie aan de externe hulpverleningsdiensten. 
 • Kennis van communicatiemiddelen bij hulpverlening.

2 Daagse Basis
Bedrijfs Hulp Verlening

• Stel, uw collega krijgt een hartaanval tijdens het werk,
                  weet u dan hoe u moet handelen?

• Stel, er breekt een brand uit in uw bedrijf,.
                   weet u dan hoe u moet handelen?

• Stel, er is een bom-alarm in uw bedrijf,
                   weet u dan hoe u moet handelen?

HeBO BHV-Opleidingen
hebo@bhv-opleiding.nl
www.bhv-opleiding.nl

LESTIJDEN

2 DAGEN VAN 8 UUR VAN
09:00  - 17:00 UUR.

GROEPSGROOTTE
Maximaal 14 personen.
Minimaal 5 personen

AFSLUITING
De cursus wordt afgerond met een 2-tal examens welke plaatsvinden aan het einde van elke cursusdag. Als deze met voldoende resultaat worden afgesloten en de praktijkoefeningen met voldoende wordt beoordeeld, ontvangt de deelnemer het diploma “Bedrijfshulpverlener” van het landelijk erkend examenbureau NIBHV
Ned. Instituut voor Bedrijfshulpverlening

Het diploma blijft geldig door eenmaal per jaar een herhaaldag bij te wonen.

HeBO zorgt voor een tijdige herhaaloproep.

LOCATIE
De trainingen kunnen bij u in het bedrijf of op een locatie elders plaatsvinden.

MAATWERK
Al hetgeen hierboven is vermeld kan in overleg naar wens worden aangepast, zoals bv. zaterdag of avondcursussen.

KOSTEN
Afhankelijk van de opzet van de cursus, maar de basisprijs van deze cursus is
247,50 inclusief lunch (2 dagen), koffie en thee, examen en digitale toegang tot het account op de site van het NIBHV.