• De cursussen worden door HeBO door het hele land verzorgd.
 • De instructiemiddelen die worden gebruikt zijn up to date en de theorie tijdens opleiding wordt
      gegeven in de vorm van presentatie op een projectie scherm.
 • De cursussen staan onder auspiciën van het NIBHV  en Oranje Kruis.
 • De cursussen kunnen excompany worden verzorgd, d.w.z. niet op het bedrijf maar hiervoor zijn in 
      Nederland goede locaties mogelijk met een goede verzorging, maar indien gewenst kan het ook
      incompany, waar dan ook het praktijkgedeelte zal plaatsvinden. Geheel afgestemd op uw wensen.

 • Tijdens een 2 daagse cursus of een Digitale E-learnings cursus + 1 praktijkdag, worden de kandidaten
      tot adequate BHVers opgeleid, zodat de veiligheid in uw bedrijf  kan worden gewaarborgd.

 • Onomstotelijk verbonden aan deze opleiding is dat er jaarlijks een herhalingsdag zal plaatsvinden met
      op maat gerichte praktijk- oefeningen. De kennis van de bedrijfshulpverleners zal daardoor op nive
  au
     
  blijven.

 • Ik hoop u of uw personeel spoedig op een cursus te mogen ontmoeten.

 • Bedrijven die o.a. door HeBO zijn opgeleid:
      Den Hartogh Transport en Logistiek
      Ooms makelaars
      v Doorn bakkerijen
      Boasso Cleaning (Botlek
  )
     
              en
  nog vele anderen.

HeBO BHV-Opleidingen
hebo@bhv-opleiding.nl
www.bhv-opleiding.nl

 • Hallo, ik ben  John RH Heenes.
      In mei 2002 is HeBO door mij opgericht.
 • HeBO leidt u of uw personeelsleden op tot volwaardige bedrijfshulpverleners.
 • De bedrijfshulpverlener is eigenlijk de spil binnn de incidentenbestrijding.
 • De BHV-er zorgt voor een veilig heenkomen van personeel en derden
      die zich in het gebouw bevinden, de BHV-er zal dus moeten   
      beschikken over een zodanige deskundigheid dat de veiligheid in het
      bedrijf wordt gegarandeerd. In dat kader zal de BHV-er zodanig
      moeten worden opgeleid
  dat de aantal taken naar behoren worden
      vervult.