‍                                               Pijl omhoog of Pijl omlaag.         
                                                                                               
De implementatie van NEN-EN-ISO 7010 -

"Grafische symbolen — Veiligheidskleuren en –tekens — Geregistreerde veiligheidstekens"

- heeft grote gevolgen voor de vluchtrouteaanduidingen. Was u voorheen gewend dat de pijl omlaag de richting aangaf voor de vluchtrichting rechtdoor, nu wijzen de pijlen omhoog.


Waarom is dit?

In 2012 is ISO 7010 als Europese norm overgenomen. Wanneer een Europese norm verschijnt, geldt de afspraak in Europese landen dat alle tegenstrijdige, nationale normen worden ingetrokken of gewijzigd; tevens wordt de betreffende Europese norm nationaal overgenomen.

Er zijn twee grote veranderingen voor de vluchtrouteaanduidingen in Nederland:

 • de aanpassing van de pijlrichting voor de vluchtrichting rechtdoor. In Europa is het al gangbaar om de pijl omhoog hiervoor te gebruiken, maar Nederland loopt hierin nog wat achter.
  ( Denkt u eens aan de verkeersborden;
              Hierop wijzen in de meeste Europese landen de pijlen omhoog, terwijl in Nederland de
              pijlen omlaag wijzen. Echter, ook in Nederland wordt dit aangepast en als de ANWB
              borden (met pijl omlaag) worden vervangen met de nieuwe borden van RWS, dan zijn
         
             
  deze borden voorzien van een pijl omhoog.
              Dit geldt nu ook voor de vluchtrouteaanduiding.)
 • verandering betreffende 'het mannetje' en 'de deur'. Nu wordt de deur van het mannetje gescheiden door een pijl, maar in NEN-EN-ISO 7010 is het mannetje gecombineerd met de deur.

  Nevenstaande iconen laten zien hoe dit beeldkenteken met de verschillende richtingpijlen wordt gecombineerd. De pijl naar beneden bestaat nog wel, maar heeft alleen de betekenis van naar beneden (een trap) gaan.


‍     


‍ 

Nationale normen

Ook een aantal nationale normen moesten hierdoor aangepakt worden. NEN 6088 'Brandveiligheid van gebouwen - Vluchtwegaanduiding - Eigenschappen en bepalingsmethoden' was tegenstrijdig met NEN-EN-ISO 7010 en was daarom ingetrokken. Een aanvullingsblad was verschenen voor NEN 3011 'Veiligheidskleuren en –   tekens in de werkomgeving en in de openbare ruimte' waarin de tegenstrijdige symbolen zijn genoemd. Ondertussen is de normcommissie 'Grafische Symbolen' bezig met een herziening van NEN 3011, waarin ook NEN 6088 wordt opgenomen. De herziene NEN 3011 zal dus ook toelichting geven over (de richting van de pijlen voor) vluchtwegaanduiding. Deze vervangt de 'oude' NEN 3011 (en NEN 6088).

Op termijn zullen alle pijlen omhoog wijzen voor de vluchtrichting rechtdoor en 'de mannetjes' in de deuren staan. 

HOME