A

B

C

Kies                                als antwoord op onderstaande vragen. U krijgt in beeld te zien of u het juiste antwoord hebt gekozen. Indien de totaal score wilt weten moet u dit zelf bijhouden. Dit wordt niet digitaal bijgehouden.

01. Met de aanpak kijken, denken, doen en controleren is een goede afweging  mogelijk, wat doe je tijdens het kijken
         bij een risico afweging?

A

Beoordelen of de inzet loopt zoals verwacht.

B

De grootte van de vlammen inschatten

C

De brand blussen.

02. Wat heeft de hoogste prioriteit voor een bhv’er bij een inzet?

A

Het incident melden bij de Arbo-dienst

Jezelf herkenbaar maken als bhv’er

B

Je eigen veiligheid garanderen

C

03. Welke van onderstaande brandbare stoffen valt onder brandklasse B?

Gassen

A

Metalen

B
C

Vloeistoffen

04. Wat voor sproeistraal moet je zoveel mogelijk gebruiken als je een brand benadert met een brandslanghaspel?

A

Een geknepen sproeistraal

B

Een middelgrote sproeistraal

C

De breedste mogelijke sproeistraal

05. Wat is een voordeel van het gebruik van een CO2-blusser?

A

De blusstof CO2 is onbeperkt aanwezig

B
C

Een CO2-blusser veroorzaakt geen nevenschade

Een CO2-blusser heeft een grote worplengte

Volgende 5 vragen >>
HOME