LET OP:  DEZE TESTVRAGEN STAAN NU OP EEN NIEUW TABBLAD IN UW BROWSER.

HeBO BHV-Opleidingen
hebo@bhv-opleiding.nl
www.bhv-opleiding.nl

Test uw kennis op het gebied van SEH

A

B

C

Kies                                als antwoord op onderstaande vragen. U krijgt in beeld te zien of u het juiste antwoord hebt gekozen. Indien de totaal score wilt weten moet u dit zelf bijhouden. Dit wordt niet digitaal bijgehouden.

06. Als je een slachtoffer aantreft, werk je volgens de algemene hulpverleningsregels.

Wat heeft daarbij altijd voorrang?

08. Wat is het belangrijkste aandachtspunt bij een inzet met de AED?

A
B
C
A
B
C
A

Nagaan wat er gebeurd is en wat het slachtoffer mankeert

Het slachtoffer helpen op de plaats waar hij ligt

Op gevaar letten

Het slachtoffer in stabiele zijligging leggen

Er achter proberen te komen wat er aan de hand is

De AED alleen gebruiken als je met twee hulpverleners bent

Zorgen dat deskundige hulp wordt gealarmeerd

07. Wat doe je als 1e bij een slachtoffer dat reageert op aanspreken?

B

De juiste verhouding tussen reanimeren en analyseren

C

Het opvolgen van de instructies van de AED

09. Waarvoor gebruik je de stabiele zijligging?

A

Om de bloedsomloop op gang te houden

B

Om de druk op het hart te verminderen

C

Om de luchtweg open te houden

10. Je wordt bij een collega geroepen die een epileptische aanval heeft. Wat voor hulp kan je geven?

A

De ademhaling controleren

B

Zaken waaraan de collega zich kan bezeren buiten bereik houden

C

Beoordelen of er een verlamming aan armen of benen is en vervolgens 1- 1-2 bellen

<< Vorige 5 vragen
HOME