A

B

C

Kies                                als antwoord op onderstaande vragen. U krijgt in beeld te zien of u het juiste antwoord hebt gekozen. Indien de totaal score wilt weten moet u dit zelf bijhouden. Dit wordt niet digitaal bijgehouden.

06. Uit onderzoek blijkt dat we vaak te veel verwachten van de zelfredzaamheid van mensen bij een ontruiming.
         Waarmee moet je rekening houden bij een ontruiming?

A
B
C
A
B
C

Dat mensen het gebouw uitrennen

Dat mensen de gevaren van brand kennen

Dat mensen niet in paniek raken in geval van brand

Dat rook door de ventilatiesystemen naar buiten verplaatst wordt

Dat rook zich snel kan verspreiden via ventilatiesystemen

Dat ventilatiesystemen geen invloed hebben op rookverspreiding

07. Waarom moeten zelfsluitende brandwerende deuren dicht zijn bij een brand?

08. Waar moet je op bedacht zijn als een gebouw een ventilatiesysteem heeft?

A
B

Omdat de bhv dan weet dat ze dat brandcompartiment hebben gecontroleerd

Omdat het brandcompartiment dan is afgesloten en de rook zich niet kan verspreiden

C

Om te voorkomen dat personen de ruimtes inlopen waar rook staat

09. Wanneer moet je als bhv-er controleren waar de brand is en of een bluspoging mogelijk is?

Bij brandmeldinstallaties met automatische doormelding naar de brandweer

A
B

Bij brandmeldinstallaties zonder doormelding naar de brandweer

C

Zowel bij brandmeldinstallaties met als zonder automatische doormelding

10. Wat is een belangrijk uitgangspunt bij een ontruiming?

A

Liften kunnen gebruikt worden om zelfredzame mensen te redden

B

Medewerkers zijn geïnstrueerd om het gebouw zelfstandig te verlaten als het ontruimingssignaal afgaat

C

Medewerkers zijn verantwoordelijk voor de controle van hun eigen afdeling

<< Vorige 5 vragen
HOME