A

B

C

Kies                              als antwoord op onderstaande vragen. U krijgt in beeld te zien of u het juiste antwoord hebt gekozen. Indien de totaal score wilt weten moet u dit zelf bijhouden. Dit wordt niet digitaal bijgehouden.

01. Je wordt bij een collega geroepen die is gevallen. Ze ligt op de grond en zegt dat ze pijn in haar      
        been heeft. Wat is je eerstvolgende handeling?

A
B
C
A
B
C

1-1-2 bellen

Het been hoog leggen

De collega geruststellen en vragen wat er is gebeurd

De wond spoelen met water

De wond steriel afdekken

De gewonde arm hooghouden

02. Je komt bij een slachtoffer met een kleine wond aan de onderarm.
        Wat moet je als eerste doen?

03. Wat moet je doen met een afgerukte vingertop?

A

De vingertop onder de tong van het slachtoffer bewaren tot aankomst in het ziekenhuis

B

De vingertop zoveel mogelijk op lichaamstemperatuur bewaren

C

De vingertop in een plastic zakje doen en dat  in een andere plastic zak met smeltend ijs stoppen

04. Je constateert een open botbreuk bij een slachtoffer dat reageert en normaal ademhaalt.

        Wat moet je als eerste doen?

A

Beweging voorkomen

B

De wond ontsmetten

C

Het getroffen lichaamsdeel hoog leggen

05. Iemand met ernstige brandwonden kan veel vocht verliezen. Waar kan dit verlies toe leiden?

Tot shock

A
B

Tot oververhitting

C

Tot infecties

Volgende 5 vragen >>
HOME